Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
„Instrumenty aktywności ucznia zdolnego” – warsztaty metodyczne dla nauczycieli bydgoskich szkół
2017-10-10 14:22 / 3184   D.Wierski

Zapraszamy na pierwsze w tym roku szkolnym warsztaty z cyklu „Instrumenty aktywności ucznia zdolnego”, które adresowane będą do nauczycieli języka polskiego z bydgoskich szkół.

 

Spotkanie odbędzie się 27 listopada 2017 r. o godzinie 15:30 w Pałacu Młodzieży w Bydgoszczy w sali nr 115.

 

Warsztaty metodyczne pn. „Praca z uczniem zdolnym w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej” dotyczą diagnozy i najnowszych metod pracy z zakresu języka polskiego. Spotkanie poprowadzą Anna Nakielska-Kowalska i Małgorzata Acalska (doradcy metodyczni MOEN), których wiedza, kompetencje i doświadczenie będą nieocenionym źródłem informacji dla zainteresowanych nauczycieli języka polskiego na wszystkich szczeblach edukacji.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na warsztaty upływa 23 listopada 2017 r..

 

Odbiorcy: nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

 

Zgłoszeń należy dokonywać wypełniając kartę zgłoszenia dla nauczyciela.

 

Sposób doręczenia zgłoszenia:

1. e-mail: tmg@palac.bydgoszcz.pl

2. fax:  52 321 16 42

3. tel. 52 321 00 81 w. 333

4. listownie: Pałac Młodzieży, ul. Jagiellońska 27, 85-097 Bydgoszcz, z dopiskiem "Instrumenty aktywności ucznia zdolnego - (język polski)”.