Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania z 11 kwietnia

2018-04-11 11:34 / 3689
Celem spotkania było m.in. wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów zdolnych...

Nabór uczniów na zajęcia dodatkowe na uczelniach

2018-04-09 13:54 / 3677
Informacja o zajęciach dodatkowych na uczelniach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych...

Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności” – 19.03.2018

2018-03-20 14:26 / 3632
Tematyka spotkania obejmowała biologię, chemię, biotechnologię oraz naukę o żywności i żywieniu...

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych i klas VII SP

2018-03-16 12:18 / 3612
Warsztaty zatytułowane „Jestem kimś wyjątkowym” odbędą się 25 kwietnia...

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego dla zdolnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych

2018-03-16 12:07 / 3610
Warsztaty zatytułowane „Jestem kimś wyjątkowym” odbędą się 11 kwietnia...

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie trzeciego w tym roku szkolnym spotkania

2018-02-08 12:32 / 3524
Celem warsztatów było wsparcie zdolnych uczniów w zakresie metod i technik uczenia się...

„Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

2018-02-08 12:20 / 3523
Tematyka wydarzenia obejmować będzie następujące dziedziny wiedzy: biologia, chemia, biotechnologia, nauka o żywności i żywieniu...

Podsumowanie spotkania „Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności” – 29.01.2018

2018-01-31 11:19 / 3502
Spotkanie dotyczyło m.in. geografii, turystyki, ekonomii i przedsiębiorczości...

„Poradnia Rozwoju Zdolności" – podsumowanie spotkania z 19 stycznia

2018-01-19 14:01 / 3475
W ramach spotkania odbyły się warsztaty „Jak szybciej i efektywniej się uczyć – techniki wspomagające uczenie się”...

„Poradnia Rozwoju Zdolności” – warsztaty wsparcia psychologicznego

2018-01-12 11:21 / 3463
Spotkanie adresowane będzie do zdolnych uczniów szkół gimnazjalnych i siódmych klas szkół podstawowych...
«     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     »