Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Realizacja zajęć dla najzdolniejszych uczniów - konkurs ofert dla pracowników naukowych   ważna informacja
2018-03-09 09:27 / 3581   D.Wierski

Ogłoszone zostały otwarte konkursy ofert dla pracowników uczelni wyższych na realizację zajęć dla najzdolniejszych uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Bydgoszcz.

 

Zajęcia będą przeprowadzane w 2018 r. w ustalonych terminach. Do 22 marca br. w sekretariacie Wydziału Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy można składać oferty na realizację następujących zadań:

1. laboratorium na temat „Fizyka doświadczalna”,

2. laboratorium na temat „Eksperymenty chemiczne”,

3. warsztaty przygotowujące do olimpiady biologicznej,

4. laboratorium na temat „Eksperyment w fizyce”,

5. warsztaty przygotowujące do olimpiady informatycznej,

6. warsztaty na temat „Teoria grafów”.

 

W załączniku do niniejszego artykułu znajdują się: treść Zarządzenia Prezydenta Miasta Bydgoszczy wraz z uzasadnieniem i załącznikami stanowiącymi ogłoszenia konkursów ofert na przeprowadzenie poszczególnych zadań oraz formularz oferty na realizację zadania w wersji edytowalnej.