Wydział Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Bydgoszczy
Zdolni znad Brdy
Bydgoski Program Wspierania Ucznia Zdolnego
Zakończenie naboru - Grant Fabryka Szans i Grant Rozwoju Zdolności
2014-05-30 19:00 / 538   D.Wierski

Zakończono nabór uczestników na zajęcia w ramach Grantu Fabryka Szans i Grantu Rozwoju Zdolności.

 

Wszystkie zgłoszenia w trybie pilnym zostaną przekazane nauczycielom realizującym poszczególne zajęcia. Dalsze informacje na temat ewentualnego udziału w zajęciach uczniowie otrzymają na podane przez nich w formularzach zgłoszeniowych adresy e-mailowe bądź numery telefonu.